ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเขาไคร
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1091560096
รหัส Smis 8 หลัก :
  91010058
รหัส Obec 6 หลัก :
  560096
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเขาไคร
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANKHAOKHRAI
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านเขาไคร
ตำบล :
  ควนกาหลง
อำเภอ :
  ควนกาหลง
จังหวัด :
  สตูล
รหัสไปรษณีย์ :
  91130
โทรศัพท์ :
  074-771434
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2501
อีเมล์ :
  560096@sesao.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ดอกกาหลง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ควนกาหลง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2562 เวลา 11:33:47 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเขาไคร


นายชารีฟ รอเกต
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาไคร

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน