ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านควนล่อน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1091560097
รหัส Smis 8 หลัก :
  91010059
รหัส Obec 6 หลัก :
  560097
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านควนล่อน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bankhaunlon
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านควนล่อน
ตำบล :
  ควนกาหลง
อำเภอ :
  ควนกาหลง
จังหวัด :
  สตูล
รหัสไปรษณีย์ :
  91130
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  6/06/2520
อีเมล์ :
  bankhuanlon@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ทุ่งนุ้ยสัมพันธ์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ควนกาหลง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 22:57:43 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านควนล่อน


นายสมศักดิ์ อาหลี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนล่อน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน