ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกลุ่ม 5 ประชารัฐ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1091560099
รหัส Smis 8 หลัก :
  91010061
รหัส Obec 6 หลัก :
  560099
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านกลุ่ม 5 ประชารัฐ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANKLUMHAPRACHARAT
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านกลุ่ม 5
ตำบล :
  ควนกาหลง
อำเภอ :
  ควนกาหลง
จังหวัด :
  สตูล
รหัสไปรษณีย์ :
  91130
โทรศัพท์ :
  074-740019
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  04 กันยายน 2524
อีเมล์ :
  boss.bg5@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ดอกกาหลง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ควนกาหลง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  36 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2560 เวลา 03:10:58 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านกลุ่ม 5 ประชารัฐ


นายภิรมย์ พรุเพชรแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกลุ่ม 5 ประชารัฐ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน