ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 2
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1091560100
รหัส Smis 8 หลัก :
  91010070
รหัส Obec 6 หลัก :
  560100
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  นิคมพัฒนาภาคใต้ 2
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  NIKOMPATTANAPAKTAI 2
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านผัง 3
ตำบล :
  อุใดเจริญ
อำเภอ :
  ควนกาหลง
จังหวัด :
  สตูล
รหัสไปรษณีย์ :
  91130
โทรศัพท์ :
  074-775167
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2510
อีเมล์ :
  nikomphatana2@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ดอกกาหลง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อุใดเจริญ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 เวลา 11:14:07 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 2


นายณัฐวัตร ง๊ะสมัน
ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 2

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน