ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 3
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1091560101
รหัส Smis 8 หลัก :
  91010071
รหัส Obec 6 หลัก :
  560101
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  นิคมพัฒนาภาคใต้ 3
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  nikompattanapaktai3
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านผัง 35
ตำบล :
  อุใดเจริญ
อำเภอ :
  ควนกาหลง
จังหวัด :
  สตูล
รหัสไปรษณีย์ :
  91130
โทรศัพท์ :
  074-730034
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2509
อีเมล์ :
  nikompattana3@outlook.co.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ดอกกาหลง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อุใดเจริญ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 14:35:51 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 3


นายพิชัย ทันหุ้ย
ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 3

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน