ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านอุได
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1091560102
รหัส Smis 8 หลัก :
  91010072
รหัส Obec 6 หลัก :
  560102
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านอุได
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban-Udai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านอุไดใต้
ตำบล :
  อุใดเจริญ
อำเภอ :
  ควนกาหลง
จังหวัด :
  สตูล
รหัสไปรษณีย์ :
  91130
โทรศัพท์ :
  074839906
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  13 สิงหาคม 2502
อีเมล์ :
  ีudi.stn@obec.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ดอกกาหลง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อุใดเจริญ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 10:37:39 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านอุได


นางมาริหยาม เหมนะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอุได

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน