ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 120
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1091560103
รหัส Smis 8 หลัก :
  91010073
รหัส Obec 6 หลัก :
  560103
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  นิคมพัฒนาผัง 120
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Nikompattanapang 120
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านบ้านผัง 120
ตำบล :
  อุใดเจริญ
อำเภอ :
  ควนกาหลง
จังหวัด :
  สตูล
รหัสไปรษณีย์ :
  91130
โทรศัพท์ :
  081-9575239
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2519
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ดอกกาหลง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อุใดเจริญ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  55 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  16 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 15:46:00 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 120


นายรัชพล มาสินธุ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 120

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน