ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 42
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1091560105
รหัส Smis 8 หลัก :
  91010074
รหัส Obec 6 หลัก :
  560105
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  นิคมพัฒนาผัง 42
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  NIKOMPATANAPUNG 42
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านผัง 42
ตำบล :
  อุใดเจริญ
อำเภอ :
  ควนกาหลง
จังหวัด :
  สตูล
รหัสไปรษณีย์ :
  91130
โทรศัพท์ :
  0625651798
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2519
อีเมล์ :
  560105@sesao.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ดอกกาหลง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อุใดเจริญ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  47 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 01 มิถุนายน 2562 เวลา 09:08:36 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 42


นางศศิธร เสริมวิทยวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 42

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน