ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้า
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1091560106
รหัส Smis 8 หลัก :
  91010142
รหัส Obec 6 หลัก :
  560106
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  อนุบาลทุ่งหว้า
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Anuban thungwa school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านโพธิ์
ตำบล :
  ทุ่งหว้า
อำเภอ :
  ทุ่งหว้า
จังหวัด :
  สตูล
รหัสไปรษณีย์ :
  91120
โทรศัพท์ :
  074-789113
โทรสาร :
  074789113
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2459
อีเมล์ :
  ylonghan5@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สุไหงอุเปสเตโกดอน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลทุ่งหว้า
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 07:37:48 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้า


นายสมบูรณ์ ทุ่งหว้า
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้า

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน