ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดชมพูนิมิต
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1091560107
รหัส Smis 8 หลัก :
  91010143
รหัส Obec 6 หลัก :
  560107
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดชมพูนิมิต
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watchompunimit
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านท่าเรือ
ตำบล :
  ทุ่งหว้า
อำเภอ :
  ทุ่งหว้า
จังหวัด :
  สตูล
รหัสไปรษณีย์ :
  91120
โทรศัพท์ :
  074-789115
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  17/05/2509
อีเมล์ :
  560107@sesao.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สุไหงอุเปสเตโกดอน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลทุ่งหว้า
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  75 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  4 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 10:36:35 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดชมพูนิมิต


นายจรูญ เหล่าวทัญญู
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดชมพูนิมิต

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน