ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งดินลุ่ม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1091560108
รหัส Smis 8 หลัก :
  91010154
รหัส Obec 6 หลัก :
  560108
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านทุ่งดินลุ่ม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bantungdinlum
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านสะพานวา
ตำบล :
  ป่าแก่บ่อหิน
อำเภอ :
  ทุ่งหว้า
จังหวัด :
  สตูล
รหัสไปรษณีย์ :
  91120
โทรศัพท์ :
  0873967033
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  07/05/2507
อีเมล์ :
  560108@sesao.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สุไหงอุเปสเตโกดอน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ป่าแก่บ่อหิน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  85 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 12:54:49 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านทุ่งดินลุ่ม


นายอุสมาน กาเจ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งดินลุ่ม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน