ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านราวปลา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1091560110
รหัส Smis 8 หลัก :
  91010145
รหัส Obec 6 หลัก :
  560110
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านราวปลา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banraopla
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านบ้านราวปลา
ตำบล :
  ทุ่งหว้า
อำเภอ :
  ทุ่งหว้า
จังหวัด :
  สตูล
รหัสไปรษณีย์ :
  91120
โทรศัพท์ :
  074-740013
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  20 กุมภาพันธ์ 2530
อีเมล์ :
  terawut_aim@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สุไหงอุเปสเตโกดอน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ทุ่งหว้า
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  89 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  17 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2560 เวลา 13:49:34 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านราวปลา


นายดำริ เขียดเดช
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านราวปลา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน