ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวรรธนะสาร
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1091560111
รหัส Smis 8 หลัก :
  91010153
รหัส Obec 6 หลัก :
  560111
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วรรธนะสาร
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  wattanasan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านทุ่งขมิ้น
ตำบล :
  ป่าแก่บ่อหิน
อำเภอ :
  ทุ่งหว้า
จังหวัด :
  สตูล
รหัสไปรษณีย์ :
  91120
โทรศัพท์ :
  0897391818
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15 มิถุนายน 2515
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สุไหงอุเปสเตโกดอน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ป่าแก่บ่อหิน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  83 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 19:55:14 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวรรธนะสาร


นางสาวจริญญา เอี้ยวซิโป
ผู้อำนวยการโรงเรียนวรรธนะสาร

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน