ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าแก่บ่อหิน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1091560112
รหัส Smis 8 หลัก :
  91010152
รหัส Obec 6 หลัก :
  560112
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านป่าแก่บ่อหิน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANPAKAEBOHIN
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านคลองห้วยบ่า
ตำบล :
  ป่าแก่บ่อหิน
อำเภอ :
  ทุ่งหว้า
จังหวัด :
  สตูล
รหัสไปรษณีย์ :
  91120
โทรศัพท์ :
  0620576844
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2524
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สุไหงอุเปสเตโกดอน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ป่าแก่บ่อหิน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  80 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2561 เวลา 11:56:14 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านป่าแก่บ่อหิน


นางสาวอรอุมา ทองนาค
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าแก่บ่อหิน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน