ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาทอน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1091560113
รหัส Smis 8 หลัก :
  91010146
รหัส Obec 6 หลัก :
  560113
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านนาทอน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bannathon
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านนาทอน
ตำบล :
  นาทอน
อำเภอ :
  ทุ่งหว้า
จังหวัด :
  สตูล
รหัสไปรษณีย์ :
  91120
โทรศัพท์ :
  074-789363
โทรสาร :
  074789932
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  21/10/2478
อีเมล์ :
  bannathon@hotmail.co.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ทุ่งหว้า-อันดามัน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นาทอน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 09:47:11 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านนาทอน


นายมังกร พงศ์สุชาติ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาทอน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน