ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบารายี
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1091560116
รหัส Smis 8 หลัก :
  91010150
รหัส Obec 6 หลัก :
  560116
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านบารายี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banbarayee
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านบารายี
ตำบล :
  นาทอน
อำเภอ :
  ทุ่งหว้า
จังหวัด :
  สตูล
รหัสไปรษณีย์ :
  91120
โทรศัพท์ :
  074-740000
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2508
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ทุ่งหว้า-อันดามัน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นาทอน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  98 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560 เวลา 06:01:26 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านบารายีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบารายี

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน