ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านช่องไทร
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1091560117
รหัส Smis 8 หลัก :
  91010151
รหัส Obec 6 หลัก :
  560117
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านช่องไทร
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banchongsai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านช่องไทร
ตำบล :
  นาทอน
อำเภอ :
  ทุ่งหว้า
จังหวัด :
  สตูล
รหัสไปรษณีย์ :
  91120
โทรศัพท์ :
  074-750702
โทรสาร :
  0
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  20 พฤษภาคม 2514
อีเมล์ :
  560117@sesao.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ทุ่งหว้า-อันดามัน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นาทอน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  70 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2562 เวลา 12:13:26 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านช่องไทร


นางสาวธาริกา กุกามา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านช่องไทร

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน