ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านขอนคลาน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1091560119
รหัส Smis 8 หลัก :
  91010137
รหัส Obec 6 หลัก :
  560119
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านขอนคลาน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bankonklan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านขอนคลาน
ตำบล :
  ขอนคลาน
อำเภอ :
  ทุ่งหว้า
จังหวัด :
  สตูล
รหัสไปรษณีย์ :
  91120
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2481
อีเมล์ :
  560119@sesao.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ขอนคลาน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  80 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  24 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 09:11:25 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านขอนคลาน


นายประเวช จิ้วจวบ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขอนคลาน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน