ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านราไว
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1091560120
รหัส Smis 8 หลัก :
  91010138
รหัส Obec 6 หลัก :
  560120
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านราไว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANRAWAI
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านราไวเหนือ
ตำบล :
  ขอนคลาน
อำเภอ :
  ทุ่งหว้า
จังหวัด :
  สตูล
รหัสไปรษณีย์ :
  91120
โทรศัพท์ :
  081-5425451
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  26 พฤษภาคม 2509
อีเมล์ :
  560120@sesao.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ขอนคลาน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  75 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  28 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 03 มีนาคม 2563 เวลา 12:50:07 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านราไว


นายสุนันท์ เหร็มดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านราไว

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน