ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งบุหลัง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1091560121
รหัส Smis 8 หลัก :
  91010139
รหัส Obec 6 หลัก :
  560121
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านทุ่งบุหลัง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  ิbanthungbulang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านทุ่งบุหลัง
ตำบล :
  ทุ่งบุหลัง
อำเภอ :
  ทุ่งหว้า
จังหวัด :
  สตูล
รหัสไปรษณีย์ :
  91120
โทรศัพท์ :
  0817388945
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2473
อีเมล์ :
  thungbulang_2010@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ทุ่งหว้า-อันดามัน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ทุ่งบุหลัง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  83 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  16 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 20:20:35 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านทุ่งบุหลัง


นางอาภัสษร รัตนศรีปัญญะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งบุหลัง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน