ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งสะโบ๊ะ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1091560122
รหัส Smis 8 หลัก :
  91010140
รหัส Obec 6 หลัก :
  560122
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านทุ่งสะโบ๊ะ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banthungsabo
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านท่านา
ตำบล :
  ทุ่งบุหลัง
อำเภอ :
  ทุ่งหว้า
จังหวัด :
  สตูล
รหัสไปรษณีย์ :
  91120
โทรศัพท์ :
  074-720300
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  ปี พ.ศ. 2498
อีเมล์ :
  560122@sesao.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ทุ่งหว้า-อันดามัน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ทุ่งบุหลัง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  75 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  17 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 02 มิถุนายน 2562 เวลา 08:45:52 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านทุ่งสะโบ๊ะ


นางปิยะวดี ยาวาหาบ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งสะโบ๊ะ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน