ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านมะหงัง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1091560123
รหัส Smis 8 หลัก :
  91010141
รหัส Obec 6 หลัก :
  560123
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านมะหงัง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  ฺฺBanmahang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านมะหงัง
ตำบล :
  ทุ่งบุหลัง
อำเภอ :
  ทุ่งหว้า
จังหวัด :
  สตูล
รหัสไปรษณีย์ :
  91120
โทรศัพท์ :
  074750422
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2 กรกฎาคม 2485
อีเมล์ :
  sodai2529@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ทุ่งหว้า-อันดามัน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ทุ่งบุหลัง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  73 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  17 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 02 มิถุนายน 2562 เวลา 09:04:53 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านมะหงัง


นางวิรัตน์ เมืองแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมะหงัง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน