ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลควนโดน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1091560124
รหัส Smis 8 หลัก :
  91010042
รหัส Obec 6 หลัก :
  560124
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  อนุบาลควนโดน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  ANUBANKHUANDON SCHOOL
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านควนโดน
ตำบล :
  ควนโดน
อำเภอ :
  ควนโดน
จังหวัด :
  สตูล
รหัสไปรษณีย์ :
  91160
โทรศัพท์ :
  074-795113
โทรสาร :
  074-495113
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  ปี พ.ศ. 2462
อีเมล์ :
  akd2462@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ควนโดน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลควนโดน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  18 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  0.8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 19:00:40 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนอนุบาลควนโดน


นายอรรถไกร จิตรหลัง
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลควนโดน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน