ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านย่านซื่อ มิตรภาพ 147
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1091560125
รหัส Smis 8 หลัก :
  91010052
รหัส Obec 6 หลัก :
  560125
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านย่านซื่อ มิตรภาพ 147
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banyansue Mittaphaptee 147
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านย่านซื่อ
ตำบล :
  ย่านซื่อ
อำเภอ :
  ควนโดน
จังหวัด :
  สตูล
รหัสไปรษณีย์ :
  91160
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  31/03/2475
อีเมล์ :
  bys147@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ควนโดน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ย่านซื่อ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 17:43:02 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านย่านซื่อ มิตรภาพ 147


นายสุรทิน บิลยะแม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านย่านซื่อ มิตรภาพ 147

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน