ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดูสน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1091560126
รหัส Smis 8 หลัก :
  91010043
รหัส Obec 6 หลัก :
  560126
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านดูสน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banduson school.
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านหัวสะพานเหล็ก
ตำบล :
  ควนโดน
อำเภอ :
  ควนโดน
จังหวัด :
  สตูล
รหัสไปรษณีย์ :
  91160
โทรศัพท์ :
  074-795459
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  29/11/2442
อีเมล์ :
  duson.school@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ควนโดน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2.5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10:54:51 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านดูสนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดูสน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน