ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปันจอร์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1091560127
รหัส Smis 8 หลัก :
  91010051
รหัส Obec 6 หลัก :
  560127
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านปันจอร์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANPANJOR
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านปันจอร์
ตำบล :
  ย่านซื่อ
อำเภอ :
  ควนโดน
จังหวัด :
  สตูล
รหัสไปรษณีย์ :
  91160
โทรศัพท์ :
  074-795495
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  20 เมษายน 2522
อีเมล์ :
  phanjor@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ควนโดน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.ย่านซื่อ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 15:36:12 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านปันจอร์


นายอนุสรณ์ สองเมือง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปันจอร์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน