ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านควนโต๊ะเหลง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1091560130
รหัส Smis 8 หลัก :
  91010046
รหัส Obec 6 หลัก :
  560130
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านควนโต๊ะเหลง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bankhuantohlheng
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านควนโต๊ะเหลง
ตำบล :
  ควนโดน
อำเภอ :
  ควนโดน
จังหวัด :
  สตูล
รหัสไปรษณีย์ :
  91160
โทรศัพท์ :
  074-795629
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2522
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ควนโดน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ควนโดน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 19:50:12 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านควนโต๊ะเหลง


นางฮาสาน๊ะ ่ยีปันจอ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนโต๊ะเหลง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน