ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านควนสตอ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1091560131
รหัส Smis 8 หลัก :
  91010047
รหัส Obec 6 หลัก :
  560131
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านควนสตอ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANKHUANSATOR SCHOOL
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านควนสตอ
ตำบล :
  ควนสตอ
อำเภอ :
  ควนโดน
จังหวัด :
  สตูล
รหัสไปรษณีย์ :
  91160
โทรศัพท์ :
  074-795145
โทรสาร :
  074-795145
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2470
อีเมล์ :
  560131bkst@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ควนโดน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ควนสตอ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  18 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 มิถุนายน 2561 เวลา 13:15:58 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านควนสตอ


นายบูอาสัน หาโส๊ะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนสตอ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน