ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งพัฒนา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1091560133
รหัส Smis 8 หลัก :
  91010049
รหัส Obec 6 หลัก :
  560133
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านทุ่งพัฒนา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  thungpattana
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านทุ่งพัฒนา
ตำบล :
  ควนสตอ
อำเภอ :
  ควนโดน
จังหวัด :
  สตูล
รหัสไปรษณีย์ :
  91160
โทรศัพท์ :
  074-770525
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  17 พ.ค. 2517
อีเมล์ :
  560133@sesao.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ควนสตอ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  21 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 04 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10:26:37 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านทุ่งพัฒนา


นางสาวสุนทรี ณ นคร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งพัฒนา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน