ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังประจัน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1091560135
รหัส Smis 8 หลัก :
  91010053
รหัส Obec 6 หลัก :
  560135
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านวังประจัน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Wangprajan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านวังประจัน
ตำบล :
  วังประจัน
อำเภอ :
  ควนโดน
จังหวัด :
  สตูล
รหัสไปรษณีย์ :
  91160
โทรศัพท์ :
  074-740008
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  30 พฤศจิกายน 2442
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ควนโดน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วังประจัน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  32 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 09 มิถุนายน 2560 เวลา 13:34:35 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านวังประจัน


นายสุไลหมาน ตาเดอิน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังประจัน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน