ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งมะปรัง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1091560136
รหัส Smis 8 หลัก :
  91010054
รหัส Obec 6 หลัก :
  560136
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านทุ่งมะปรัง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banthungmaprang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านทุ่งมะปรัง
ตำบล :
  วังประจัน
อำเภอ :
  ควนโดน
จังหวัด :
  สตูล
รหัสไปรษณีย์ :
  91160
โทรศัพท์ :
  074-750740
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  18 กรกฎาคม 2510
อีเมล์ :
  mart.school@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ควนโดน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วังประจัน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  11 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 08:26:43 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านทุ่งมะปรัง


นายประดิษฐ์ คชสวัสดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งมะปรัง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน