ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลท่าแพ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1091560138
รหัส Smis 8 หลัก :
  91010076
รหัส Obec 6 หลัก :
  560138
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  อนุบาลท่าแพ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Anubanthaphae
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านท่าแพกลาง
ตำบล :
  ท่าแพ
อำเภอ :
  ท่าแพ
จังหวัด :
  สตูล
รหัสไปรษณีย์ :
  91150
โทรศัพท์ :
  074-787084
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  ปีพ.ศ. 2478
อีเมล์ :
  anubanthapae@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ท่าแพ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 01 เมษายน 2563 เวลา 11:59:05 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนอนุบาลท่าแพ


นายอุมัธ สวาหลัง
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลท่าแพ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน