ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสายควน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1091560139
รหัส Smis 8 หลัก :
  91010077
รหัส Obec 6 หลัก :
  560139
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านสายควน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  saikhuan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านสายควน
ตำบล :
  ท่าแพ
อำเภอ :
  ท่าแพ
จังหวัด :
  สตูล
รหัสไปรษณีย์ :
  91150
โทรศัพท์ :
  074-787170
โทรสาร :
  074-787170
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  29/11/0545
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  บาราเกต
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ท่าแพ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  4 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2560 เวลา 14:54:21 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านสายควนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสายควน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน