ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าน้ำเค็มใต้
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1091560140
รหัส Smis 8 หลัก :
  91010078
รหัส Obec 6 หลัก :
  560140
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านท่าน้ำเค็มใต้
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banthanamkhemtai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านท่าน้ำเค็มใต้
ตำบล :
  ท่าแพ
อำเภอ :
  ท่าแพ
จังหวัด :
  สตูล
รหัสไปรษณีย์ :
  91150
โทรศัพท์ :
  074-787085
โทรสาร :
  074787085
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2502
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  บาราเกต
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ท่าแพ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  24 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 10:31:26 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านท่าน้ำเค็มใต้


นางเจนจิรา จิตรหลัง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าน้ำเค็มใต้

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน