ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 5 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาแก้ว
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1091560142
รหัส Smis 8 หลัก :
  91010079
รหัส Obec 6 หลัก :
  560142
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านนาแก้ว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban Nakaew
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านนาแก้ว
ตำบล :
  ท่าแพ
อำเภอ :
  ท่าแพ
จังหวัด :
  สตูล
รหัสไปรษณีย์ :
  91150
โทรศัพท์ :
  074-787455
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1มกราคม 2518
อีเมล์ :
  560142@sesao.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ท่าแพ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 มีนาคม 2563 เวลา 11:45:53 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านนาแก้ว


นายอนุวัฒน์ คลังข้อง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาแก้ว

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน