ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแป-ระเหนือ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1091560144
รหัส Smis 8 หลัก :
  91010085
รหัส Obec 6 หลัก :
  560144
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านแป-ระเหนือ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banphera-near
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านเหนือ
ตำบล :
  แป-ระ
อำเภอ :
  ท่าแพ
จังหวัด :
  สตูล
รหัสไปรษณีย์ :
  91150
โทรศัพท์ :
  074-722556
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  6 มิ.ย.2497
อีเมล์ :
  phera-n@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ไผ่สีทอง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แป-ระ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 เวลา 03:21:52 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านแป-ระเหนือ


นายอดุลย์ เตาวะโต
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแป-ระเหนือ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน