ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแป-ระใต้
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1091560145
รหัส Smis 8 หลัก :
  91010080
รหัส Obec 6 หลัก :
  560145
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านแป-ระใต้
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banpae-ratai school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านแประใต้(ป่าขนุน)
ตำบล :
  ท่าเรือ
อำเภอ :
  ท่าแพ
จังหวัด :
  สตูล
รหัสไปรษณีย์ :
  91150
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  17 มิถุนายน 2476
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ท่าเรือ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10:46:33 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านแป-ระใต้


นายสมชาย หมาดง๊ะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแป-ระใต้

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน