ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังปริง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1091560146
รหัส Smis 8 หลัก :
  91010082
รหัส Obec 6 หลัก :
  560146
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านวังปริง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banwangpring
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านวังปริง
ตำบล :
  ท่าเรือ
อำเภอ :
  ท่าแพ
จังหวัด :
  สตูล
รหัสไปรษณีย์ :
  91150
โทรศัพท์ :
  074-787086
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  22/11/2505
อีเมล์ :
  banwangpring@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  บาราเกต
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ท่าเรือ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13:47:58 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านวังปริง


นางจิตราภรณ์ ขาวเฉาะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังปริง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน