ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 3
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1091560153
รหัส Smis 8 หลัก :
  91010091
รหัส Obec 6 หลัก :
  560153
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  สมาคมเลขานุการสตรี 3
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Samakomlaekhanukarnsatri 3
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านปลักแรด
ตำบล :
  สาคร
อำเภอ :
  ท่าแพ
จังหวัด :
  สตูล
รหัสไปรษณีย์ :
  91150
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 กรกฎคม 2514
อีเมล์ :
  wsas3@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ไผ่สีทอง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สาคร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  18 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 12:02:57 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 3


นายเกษม สะหมัดหานาย
ผู้อำนวยการโรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 3

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน