ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนผังปาล์ม 2
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1091560156
รหัส Smis 8 หลัก :
  91010161
รหัส Obec 6 หลัก :
  560156
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ผังปาล์ม 2
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  pangpalm 2
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านผังปาล์ม 2
ตำบล :
  ปาล์มพัฒนา
อำเภอ :
  มะนัง
จังหวัด :
  สตูล
รหัสไปรษณีย์ :
  91130
โทรศัพท์ :
  074-722615
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  19/05/2519
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  มะนัง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ปาล์มพัฒนา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  53 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 15:56:25 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนผังปาล์ม 2


นายศรีภูมิ ชาญเดช
ผู้อำนวยการโรงเรียนผังปาล์ม 2

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน