ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนผังปาล์ม 4
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1091560157
รหัส Smis 8 หลัก :
  91010162
รหัส Obec 6 หลัก :
  560157
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ผังปาล์ม 4
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Phangplam 4
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้าน1ผังปาล์ม 4
ตำบล :
  ปาล์มพัฒนา
อำเภอ :
  มะนัง
จังหวัด :
  สตูล
รหัสไปรษณีย์ :
  91130
โทรศัพท์ :
  074-839927
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2519
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  มะนัง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ปาล์มพัฒนา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 10:13:53 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนผังปาล์ม 4


นายสุไลมาน ยังปากน้ำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนผังปาล์ม 4

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน