ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนผังปาล์ม 7
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1091560158
รหัส Smis 8 หลัก :
  91010163
รหัส Obec 6 หลัก :
  560158
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ผังปาล์ม 7
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Phangpalm7
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านผังปาล์ม 7
ตำบล :
  ปาล์มพัฒนา
อำเภอ :
  มะนัง
จังหวัด :
  สตูล
รหัสไปรษณีย์ :
  91130
โทรศัพท์ :
  0640713180
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  17/05/2527
อีเมล์ :
  560158@sesao.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  มะนัง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ปาล์มพัฒนา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  75 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 22:21:30 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนผังปาล์ม 7


นายไสว อินยอด
ผู้อำนวยการโรงเรียนผังปาล์ม 7

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน