ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านมะนัง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1091560159
รหัส Smis 8 หลัก :
  91010164
รหัส Obec 6 หลัก :
  560159
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านมะนัง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banmanang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านมะนัง
ตำบล :
  ปาล์มพัฒนา
อำเภอ :
  มะนัง
จังหวัด :
  สตูล
รหัสไปรษณีย์ :
  91130
โทรศัพท์ :
  081-5405744
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1-1-2513
อีเมล์ :
  560159@sesao.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ปาล์มพัฒนา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  85 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  30 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 03 มีนาคม 2563 เวลา 13:25:45 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านมะนัง


นางสาวนาฏนธี ผิวเหลือง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมะนัง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน