ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าพน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1091560160
รหัส Smis 8 หลัก :
  91010165
รหัส Obec 6 หลัก :
  560160
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านป่าพน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banpapon
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านป่าพน
ตำบล :
  ปาล์มพัฒนา
อำเภอ :
  มะนัง
จังหวัด :
  สตูล
รหัสไปรษณีย์ :
  91130
โทรศัพท์ :
  074-839925
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  
อีเมล์ :
  560160@sesao.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  มะนัง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ปาล์มพัฒนา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  86 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  25 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 เวลา 12:38:11 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านป่าพน


นายสัญชัย ฝาหละเหย็บ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าพน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน