ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลมะนัง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1091560161
รหัส Smis 8 หลัก :
  91010155
รหัส Obec 6 หลัก :
  560161
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  อนุบาลมะนัง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  ANUBANMANANG
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านผัง 13
ตำบล :
  นิคมพัฒนา
อำเภอ :
  มะนัง
จังหวัด :
  สตูล
รหัสไปรษณีย์ :
  91130
โทรศัพท์ :
  074-752505
โทรสาร :
  074-752505
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2511
อีเมล์ :
  anuban_manang@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  มะนัง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นิคมพัฒนา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  68 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 14:38:29 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนอนุบาลมะนัง


นายยงยุทธ ยืนยง
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลมะนัง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน