ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 20
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1091560164
รหัส Smis 8 หลัก :
  91010158
รหัส Obec 6 หลัก :
  560164
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  นิคมพัฒนาผัง 20
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Nikomphattanaphung20
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านผัง 20
ตำบล :
  นิคมพัฒนา
อำเภอ :
  มะนัง
จังหวัด :
  สตูล
รหัสไปรษณีย์ :
  91130
โทรศัพท์ :
  074-774316
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  23 เมษายน 2513
อีเมล์ :
  pung20school@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  มะนัง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นิคมพัฒนา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  76 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 06 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10:59:50 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 20


นางโนร์ลัยลา โต๊ะประดู่
ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 20

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน