ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังพระเคียน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1091560165
รหัส Smis 8 หลัก :
  91010159
รหัส Obec 6 หลัก :
  560165
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านวังพระเคียน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANWANGPRAKIAN
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านวังพระเคียน
ตำบล :
  นิคมพัฒนา
อำเภอ :
  มะนัง
จังหวัด :
  สตูล
รหัสไปรษณีย์ :
  91130
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2517
อีเมล์ :
  Wangprakian.sch@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นิคมพัฒนา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 07 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14:07:49 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านวังพระเคียน


นางบุญศรี สัมพันธมิตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังพระเคียน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน