ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดสาริการาม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1092140010
รหัส Smis 8 หลัก :
  92010005
รหัส Obec 6 หลัก :
  140010
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดสาริการาม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watsarigaram
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านโคกพลา
ตำบล :
  โคกหล่อ
อำเภอ :
  เมืองตรัง
จังหวัด :
  ตรัง
รหัสไปรษณีย์ :
  9200
โทรศัพท์ :
  075298770
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2475
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โคกหล่อ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  6 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 มกราคม 2563 เวลา 14:12:32 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดสาริการาม


นางอาวร พราหมเภทย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสาริการาม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน