ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดคีรีวิหาร
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1092140105
รหัส Smis 8 หลัก :
  92020074
รหัส Obec 6 หลัก :
  140105
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดคีรีวิหาร
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watkeereewihan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านคีรีวิหาร
ตำบล :
  เขากอบ
อำเภอ :
  ห้วยยอด
จังหวัด :
  ตรัง
รหัสไปรษณีย์ :
  92130
โทรศัพท์ :
  075500102
โทรสาร :
  075500102
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  8 มิถุนายน 2454
อีเมล์ :
  watkeereewihan@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ตรัง2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เขากอบ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  10 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 09:02:51 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดคีรีวิหาร


นายชลอ ลัคนาวิวัฒน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคีรีวิหาร

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน