ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปะเหลียน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1092140185
รหัส Smis 8 หลัก :
  92010123
รหัส Obec 6 หลัก :
  140185
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านปะเหลียน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banpalian school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านหัวถนน
ตำบล :
  ปะเหลียน
อำเภอ :
  ปะเหลียน
จังหวัด :
  ตรัง
รหัสไปรษณีย์ :
  92180
โทรศัพท์ :
  0-7526-9309
โทรสาร :
  0-7526-9309
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  26 ,มิถุนายน 2486
อีเมล์ :
  palian@obec.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มปะเหลียน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ปะเหลียน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  39 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  25 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2557 เวลา 16:03:17 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านปะเหลียน


นายอรุณ เมืองสง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปะเหลียน